Неопалима купинаКатегории Мiфи Та Легенди Украïнцiв ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Якось польський та угорський королi об'єднали своï вiйська й узяли в облогу славне мiсто Дорогобуж, запропонувавши його жителям здатися без бою. Якщо тi не пiдкоряться, ïх буде знищено, а мiсто — спалено. Посланець iз Дорогобужа передав королям у вiдповiдь бадилину з листям, схожим на ясенове, та з блiдо-рожевими квiточками. Здивувалися й замислилися королi, зiбрали на раду мудрецiв. Нiхто не знав, що означає ця гiлочка, лише один iз радникiв сказав, що таке зiлля горить i не згоряє. Взяв iз багаття вогник, пiднiс до цiєï рослини (а ïï було так багато навкруги!). У ту ж мить кущ спалахнув голубувато-зеленкуватим вогнем. Ще через мить полум'я згасло, а кущ залишився неушкодженим. Зрозумiли всi, що хотiли сказати захисники. I мовив угорський король польському, що нiколи вони не завоюють цiєï краïни, — треба повертатися додому. Вiдтодi багато ворогiв хотiли завоювати наш край, але щоразу поверталися нi з чим. А край зеленiє пiд синiм небом, i рожево квiтнуть кущi неопалимоï купини — так звуть у народi цю рослину. Неопалима купина символiзує незнищеннiсть украïнськоï землi та ïï народу. Таку назву — Неопалима купина — має iкона Божоï Матерi iз Сином на руках, яка захищає помешкання вiд пожежi та блискавки, Коментар Надзвичайнi властивостi рослини ясенця спричинили появу ле-генди про край, який був нею врятований, та про мужнiх захисникiв нашоï вiтчизни, що не вiддають ïï на поталу.

Метки Неопалима купина, СВIТ ФАНТАЗIÏ, МУДРОСТI, МIФИ ТА ЛЕГЕНДИ УКРАÏНЦIВ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, СВIТ, ФАНТАЗIÏ, МУДРОСТI, МIФИ, ЛЕГЕНДИ, УКРАÏНЦIВ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Неопалима купина